новини

Някои учители ще получават по-високи заплати! Ето кои!

Учителите ще събират благодарствени писма от ученици и родители и ще правят видеоклипове с уроците си, за да заслужат по-висока оценка и да получат по-висока заплата.

Това са само част от материалите, които ще влизат в досиетата на преподавателите, пише „Телеграф“.

Просветното министерство въведе с нова наредба изискването всеки учител да има портфолио, като то ще бъде използвано при атестацията му и при кандидатстване за нова работа.

В известна степен от него ще зависи и това как ще расте заплатата на преподавателя. Ако учителят е бил „старши“ в предишното си училище, в новото това може да не му бъде признато и той трябва да започне да гради кариера от нулата, гласи още наредбата.

Досие
Преподавателите ще могат да представят портфолиото си както на хартия, така и на електронен носител. На челно място ще бъдат посочени техните квалификации, завършеното висше образование и следдипломните доучвания. Тук се посочва и училището, в което преподава, както и паралелките, които води.

По-интересни са другите части, където учителят ще има възможност да качи видеозаписи от свои уроци и участия в конференции и семинари, за да докаже, че взема активно участие в образователния процес.

Предвиден е специален раздел, където учителят може да приложи доказателства за постиженията си в клас, като например посочи оценките на децата, които е подготвял, получени от националните външни оценявания. Преподавателят може да качи в досието си всички грамоти и награди, които са получавали както той, така и обучаваните от него деца.

От особено значение е също дали учителят е правил нещо друго освен рутинните разработки на уроци – например да е писал реферати, статии и есета.

училище учители
Ще оценяват и учителите

В портфолиото влизат и иновативните варианти на преподаване, които е разработил – например уроци в музея или сред природата, както и уроци,насочени към определени групи деца – с дарби или изоставащи.

Любопитно е, че от него се очаква да качи и списък на личните си творби – книги, картини, спортни достижения, данни за участие в научни проекти, и те също ще му носят бонуси. Интересно е също, че се изисква учителят да даде данни за взаимодействие с „участниците в образователния процес и с други заинтересувани страни“.

Вероятно става дума за учители в професионални гимназии и за това как те контактуват с бизнеса или неправителствените организации. Има и въпрос с какво учителят е допринесъл за обогатяването на материално-техническата база.

Точки
Оценяването на учителите ще се извършва с точки, като комисията ще попълва специална атестационна карта.

Освен това учителят ще бъде задължен да се самооцени по 25 критерия, като това ще донесе една четвърт от оценката му.

Останалата част ще бъде дадена от комисията. Пет от критериите се разработват от самото училище, а останалите са по изискване на просветното министерство.

За всеки критерий се пишат 1, 1,5 или 2 точки в зависимост от това как учителят ги покрива. Две са знак за извънредно постижение, а едно – за това, че учителят едва-едва достига минимума. Максималният брой точки е 50, а учител с 25 задължително трябва да работи с наставник, докато преодолее проблемите си.

Субективно
Критериите са доста завоалирани и трудно може да бъде разчетено какво стои зад тях, коментират учители.

Така например е посочено, че преподавателят трябва да използва „подходящите“ учебни помагала и познавателни книжки, както и „подходящите“ материали за самоподготовка на децата. Никой обаче не е дефинирал какво означава „подходящи“ и това създава предпоставки за субективизъм при оценяването.

Думата „подходящи“ явно е любима на авторите на наредбата, защото се използва и при оценяването – че учителят трябва да използва „подходящи“ средства за оценка на учениците.

Това обаче означава, че ако учителят не прецени тестовете като подходящи, а даде на учениците диктовка, това може да бъде оценено с ниска оценка от проверителите, ако те не сметнат, че диктовката е подходящ метод.

Такива случаи вече е имало – преподаватели са се жалвали в районните инспекторати от това, че директорите ги карат да правят тестове, вместо да вкарват собствени методи за проверка, за да не понижават успеваемостта на класа.

Други изисквания са учителят да възпитава децата в дух на работа в екип, на толерантност и да спомага за формирането на „гражданска позиция“ у учениците. Това ще им донесе още две точки допълнително, но няма яснота как ще бъде измерено при атестацията.

Снимка:бтв

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button